Del:  

Foreningen Teatret OMs Venner

Referat fra den stiftende generalforsamling mandag den 13. november 2017 kl. 19.30 på Teatret OM, Buen 15, Ringkøbing

Antal deltagere: 32 personer

  1. Velkomst/indledning

Medlem af arbejdsgruppen Kirsten Holck bød forsamlingen velkommen. Fortalte kort om baggrunden for arbejdsgruppens initiativ og gav ordet videre til Teatret OM ved Sandra Pasini og Annemarie Waagepetersen.

  1. Historien om Teatret OM

Sandra og Annemarie spillede og sang først to italienske sange. Sandra berettede derefter om teatrets historie fra starten for 28 år siden i Rom 1989 og til situationen, som den ser ud i dag. Sandra og scenograf Antonella Diana var de to, der oprindeligt etablerede teatret. Fortællingen blev suppleret undervejs af Annemarie Waage Petersen, og sammen med Antonella vistes billeder fra en del af de forestillinger og festivals, det er blevet til i løbet af årene.

Teatret OM havde en overraskelse/gave til forsamlingen: Skuespiller og musiker Tippe Molsted fik herefter deltagerne op af stolene til munter sang og dans!

  1. Derefter kaffe/te og kagebord.
  2. Gennemgang og godkendelse af forslag til vedtægter.

Sammen med forsamlingen gennemgik arbejdsgruppemedlem Karen Marie Simonsen herefter det foreliggende forslag til vedtægter. Der blev foretaget nogle rettelser og det aftaltes, at kms efterfølgende indføjer rettelserne og udarbejder referat fra generalforsamlingen. Begge dele overdrages til den kommende bestyrelse. Sluttelig blev de rettede vedtægter godkendt af forsamlingen ved håndsoprækning. Kms konstaterede, at ”nu har vi så etableret foreningen Teatret OMs Venner”.

Ifølge vedtægterne er det generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet. Arbejdsgruppen foreslår 100 kr. i kontingent for det kommende år. – Forslaget godkendtes af forsamlingen.

  1. Valg af stemmetællere

På forslag fra arbejdsgruppen valgtes Ingerlise Munkholt (fra Teatret OMs bestyrelse) og Tove Kristensen (kontorleder på Teatret OM).

Ingerlise Lund fra arbejdsgruppen ledede valget af bestyrelse. Arbejdsgruppens forslag om, at forsamlingen skulle komme med skriftlige forslag til bestyrelse blev forkastet, idet det blev foreslået, at der skulle tages en ”præsentationsrunde”, hvor hver enkelt kunne tilkendegive, hvorvidt man ønskede at stille op til bestyrelsen eller ej. Dette blev godkendt og efter den mundtlige præsentationsrunde blev følgende personer foreslået og skrevet på en tavle: Jørgen Leegaard, Britt Ulrich, Claus Brodtkorb, Dee Berger, Kristian Geertsen, Anette Jensen og Ingerlise Lund.

Herefter foretoges skriftligt valg på den måde, at hver deltager skrev 5 navne på en seddel. – Efter at stemmetællerne havde indsamlet stemmesedler og optalt stemmerne oplæste Ingerlise Lund resultatet af valget:

Valgt til bestyrelsen er:

Jørgen Leegaard, Holmsland, Dee Berger, Kloster, Britt Ulrich, Videbæk, Claus Brodtkorb, Skjern, og Anette Jensen, Lem.

Suppleant til bestyrelsen er:

Kristian Geertsen.

  1. [KMS1] 

Revisor Aase Løvbjerg Nielsen og revisorsuppleant Kirsten Holck.

Afslutning

Inden aftenen sluttede præsenterede Dina Abu Hamdan fra Teatret OM resultatet af dagens arbejde med prøver i forbindelse med den festlige afslutning på Europæisk Kulturby 2017 Aarhus, som finder sted lørdag den 9. december 2017 kl. 17.00 i Hvide Sande. Dina fortalte, at der også er aktiviteter og foregår ting fra kl. 14, men at det helt store fantastiske show med lys, sang og musik sker kl. 17 og varer ca. 35 minutter. Hun opfordrede alle til at tage naboer, venner og familie med og endelig ikke at gå glip af denne unikke og fantastiske kulturoplevelse.

Bestyrelsen konstituerede sig:

Jørgen Leegaard, formand

Dee Berger, næstformand

Britt Ulrich, kasserer

Anette Jensen

Claus Brodtkorb

 

Referent: Karen Marie Simonsen.

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter