Del:  

Generalforsamling Teatret OMs Venner 2021

Referat fra Generalforsamling 2021

Torsdag d. 27. maj 2021 , Kl. 19.00

  1. Valg af dirigent:    Tove blev valgt til dirigent og erklærede indkaldelsen med lovlig varsel.
  2. Formandens beretning. Er vedhæftet som bilag. Der var ingen bemærkninger.
  3. Regnskab. Budget for 2021  og regnskab er udsendt til medlemmerne. Kontingent for 2022 er fortsat 150kr. Der var ingen bemærkninger.
  4. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde overvejet at lukke bankkontoen, da vi som foreningen betaler banken for at have en foreningskonto. Det er imidlertid frafaldet, da vi afventer evt. ændring af loven ,således at små foreninger kan blive undtaget. Iøvrigt er udgiften p.t. lille. 75 kr kvartalet. Samtidigt godkendte bestyrelsen i øvrigt , at Britt i givet fald kunne anvende en ny privat konto.
  5. Planer for 2021
  6. Se vedhæftede fil om aktiviteterne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Jørgen  Leegaard blev genvalgt. 

     Lene Pedersen blev genvalgt 

     Ingerlise Lund (suppleant – blev genvalgt).

     Aase Løvbjerg (revisor – blev genvalgt).

     Karen Marie Simonsen (revisorsuppleant – blev genvalgt).

 

  1. Eventuelt. Der var ingen bemærkninger.

Vi sluttede med en let anretning og underholdning.

Der var mødt 10 personer .

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter